Page 1 of 1

Posted: Fri Mar 01, 2019 3:58 pm
by filatelija.lv
Latvijas valsts un Latvijas teritorijas apriņķu izdotās pastmarkas no 1862. - 1934.gadam

Tas ir E. Šneidera kataloga "Latvijas pastmarkas" kāds no pirmajiem trijiem izdevumiem, ceturtais izdevums tika izlaists 1939. gadā.

un
1940. gada CENU Raditajs 4. izdevuma katalogam.